Hjälmsjö Outrigger Ro-Camp 2021

10. juni 2021 02:55 , af Kjeld Bertelsen

I 2020 blev det desværre ikke muligt at holde Outrigger Ro-Camp som planlagt i Hjälmsjo, men det satser vi på i år, og der er nu åbent for tilmeldinger på https://www.ronetvaerk.dk/hjelmsjo.

Nivå Roklub og Helsingør Roklub arrangerer denne tilbagevendende årlige begivenhed, hvor det er muligt for alle Nordsjælland roklubbers medlemmer at deltage. I år bliver det en mere koncentreret periode i uge 26, med første dag torsdag den 1. juli til søndag den 4. juli. Det er muligt at vælge hele perioden, men også enkelt døgn. Vær OBS på at søndag kun er en halv dag, da vi pakker sammen omkring frokosttid for at køre hjem.

Prisen for alle dage er DKK 1.000,- inkl. forplejning, og DKK 400,- pr. døgn. Enkelt døgn regnes fra kl. 12:00 til 12:00 den følgende dag.

Hjälmsjö Arena har i mellemtiden fået installeret nye baner, ny flydebro, maling i huset, nybonede gulve og meget mere. De nye baner har vi kun delvis adgang til lørdag og søndag, da Svensk Kanoforbund skal forberede en regatta for uge 27.

Arrangørerne forbeholder sig ret til at aflyse ved for få tilmeldinger. Som minimum kræves 13 tilmeldt hele perioden, eller omregnet til enkelt døgn og en kombination.

COVID-19 kan selvfølgelig også gøre, at det ikke bliver muligt at rejse til Sverige, men der planlægges i forventning om at Sverige blive meldt "gult" inden den 1. juli. I modsat fald tilbagebetales det fulde beløb. Det forventes også at reglen vedr. 10 dages isolation, når man kommer til Danmark fra et "orange" land, suspenderes fra den 21. juni, som er seneste dag for betaling af deltagelsesgebyr.

Der vil blive krav om Coronapas for at kunne deltage! Ved manglende eller ugyldigt Coronapas tilbagebetales deltagergebyr ikke!

 

Vedhæftede filer